CENÍK

Nabízíme fotografování za předem sjednanou a dohodnutou cenu všech i větších nemovitostí s použitím profesionální HDR úpravy.

Základní cena - 3000Kč bez DPH / h fotografování a 100Kč bez DPH za dodanou plně retušovanou fotografii, dále tzv. Color rendering correctionnebo, nebo dle předem sjednané dohody za předem sjednanou cenu. Dostáváte následně digitálně zpracované fotografie v profesionální kvalitě, všech hlavních i vedlejších místností včetně detailních foto vizualizací.

Cestovné účtujeme sazbou 4 Kč bez DPH za ujetý km z místa podnikání, Olomouc pro cestu tam i zpět.

V případě zakázky s dobou dojezdu vyšší jak 1h se účtuje za každou započatou hodinu čas strávený na dojezdu na zakázku tzv. Traveling to the destination sazbou 150Kč / h. V případě zakázky s vyšším počtem fotografií a sjednáním dlouhodobější spolupráce (realitní kanceláře a podobně), bude vytvořena rámcová smlouva, dle dohody na počtu finálních fotografií, zakázek. Napište nám na email , designartfoto@seznam.cz sdělte Vaše požadavky a přání, cenu Vám nabídneme k plné spokojenosti.